Tarotová numerologie

Čísla? Numerologie? Tarotová numerologie!

Nejstarší věda

Vědou o číslech a výkladem čísel se zabývaly všechny staré rozvinuté kultury (Chaldejci, Egypťané, Peršané, Indové). Všechny systémy starých moudrostí bez výjimky vypovídají, že mikrokosmos je stejný jako makrokosmos, což dosvědčuje moderní fyzika.

Výrok „Jak nahoře, tak i dole“ znamená, že věci, které se dějí zde na naší planetě a v našem životě, odpovídají na jiné rovině určitým vesmírným zákonitostem.

Jako jedna z nejstarších věd vůbec umožnila numerologie vznik dalších věd – astrologie, matematiky a fyziky. Mnoho tabulek a spisů starých Babyloňanů, Japonců nebo Číňanů dokazuje, že se numerologie používala již asi 4000 let před naším letopočtem.

Tehdy však byla pouze v rukou kněží a zasvěcených jedinců. Hermetická numerologie vycházející z data narození má základy v kabale – mystickém stromu života a v jeho 10 základních číslech (0-9). Jejího zakladatele Herma Trismegista povýšili a uctívali staří Egypťané jako boha.

Od data narození k pochopení současnosti

Prognóza průběhu a cíle našeho života je dána datem našeho narození. Každé číslo v datu našeho narození je představitelem jedné nebo několika typů energií, k nimž se váže řada charakteristik, a ty nás provázejí životem a ovlivňují naše jednání.

Nesmírně důležité je začít si uvědomovat, že k poznání a potřebným životním zkušenostem se není nutné dopracovávat trápením. To jde s jedinou podmínkou – snažit se hledat v každé situaci důvod proč se nám děje to, co se zrovna děje, protože se nic neděje nahodile a bez významu.

Takto nás však nikdo pro život nepřipravil, nikdo nám vlastně nevysvětlil pravidla silničního provozu zvaného život.

Nejlepší z tarotu a numerologie

Jedinečnou metodou, jak odkrýt a ukázat člověku, co vlastně jsou ta pravidla, je Tarotová numerologie. Právě Tarotová numerologie dokáže spojit energetický význam čísla a jeho "obraz" pomocí Tarotových karet. Vzniká takto kompletní a komplexní informace, kterou si velmi lehce mozek zapamatuje prostřednictvím nenásilného propojení obou hemisfér.

Tarotové karty – respektive 22 karet velkých arkán velmi dobře každému ukážou, o čem vlastně je jeho vlastní dopravní systém života.

V kombinaci s čísly, tedy Numerologií, získáme nástroj, který nám pomůže nahlédnout do našeho života zpětně, tedy co a proč se dělo, když jsme ještě "nevěděli". Zároveň ale nám Tarotová numerologie dokáže pomoci s vývojem našeho života směrem vpřed – tedy k poznání a pochopení. Prostřednictvím zákonů a principů, které prostřednictvím spolupráce Tarotu a Numerologie můžeme pochopit, budeme schopni začít řídit svůj život do budoucna. Jinak prostě jdeme životem s klapkami na očích...


Tarotově numerologický rozbor vyhotovím pro klienta formou podrobné tabulky. Tabulka je vyhotovena pomocí programu, který zohledňuje veškerá data, která mi klient poskytne a je velmi podrobná.

Tarotově numerologická tabulka obsahuje všechny dostupné Tarotově numerologické výsledky, které je možné z klientových dat získat. K tabulce přikládám základní text, aby se klient orientoval v základních souvislostech. 

Tento elaborát dostane klient e-mailem ve formě PDF. K pochopení rozboru a aplikaci na situaci, kterou klient řeší, jsou v ceně služby dvě hodinové konzultace po telefonu, kde klientovi vysvětlím podrobnosti, aby se lépe orientoval.

Cena služby je 3 000,- kč

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout