Duchovní poradenství

 

Duchovní poradenství je aplikovaná teoretická a praktická disciplína, která vznikla z potřeby pomáhat lidem v nesnázích a která se zabývá závažnými problémy lidského života. Je to v podstatě řízený proces, ve kterém poradce provází klienta při řešení aktuálního problému, dosahování cílů a efektivnějším využívání vlastních možností.

Porozumění

Duchovní poradenství

Poradenská pomoc by tedy měla pomoci pochopit klientovi co se děje, proč se to děje a jak z toho ven, tedy jak získat poučení ze situace, ve které se klient aktuálně nachází.

Druhou rovinou je samozřejmě prevence, tedy jistý druh předvídavosti a vyhodnocování vstupních informací tam, kde duchovní poradce může pomoci klientovi s rozhodováním v různých životních situacích.

Duchovní poradce tak pomůže pochopit klientovi rizika a pomůže mu se rozhodovat ve svůj, tedy klientův prospěch, avšak bez působení újmy ostatním účastníkům rozhodovacího procesu.

 

Komplexní přístup

Duchovní poradce má kromě svého vzdělání a zkušeností velkou paletu možných nástrojů, které používá.

Mým nástrojem je komplexní přístup ke klientovi prostřednictvím Tarotových karet, které ve své praxi používal i Carl Gustav Jung, pokračovatel a následník Sigmunda Freuda. Dalším dílem do mozaiky mých nástrojů je Tarotová numerologie, která je schopna ukázat situace v klientově životě z delšího časového úseku a v jiných souvislostech. Využívám v práci s klienty i karty Madam Lenormand, Symbolon a další.

 

Duchovní poradenstvíZastávám koncepci komplexnosti, protože vše souvisí se vším a mnohdy přehlížené detaily jsou pro pomoc klientovi rozhodující. Tento přístup se mi vždy osvědčil, stejně jako jistý druh otevřenosti, kdy v rámci účinné pomoci klientovi je potřeba říci věci na rovinu a bez příkras.

 

Duchovní průvodce

Duchovní poradenství je metoda průvodcovská, tedy jde o to, že klienta provázím přes složitá období života v průběhu času.

Nejlépe funguje tehdy, když je ustanovena důvěra mezi klientem a duchovním průvodcem. Já ve své praxi stavím důvěru vždy na první místo a vycházím při jejím budování z toho, že otevřenost na obou stranách je vždy přínosem.

Vaše Jana

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie