Magie peněz

Magie pracuje s penězi jako s velmi silnou energií. Klíčový je náš vztah k nim: schopnost vytvořit pozitivní představy a spojit je s jasnými cíli.

magické služby - magie

Lidé, kteří píšou knihy o magii bohatství (o tom, jak je snadné být bohatý a jak toho docílit), tak většinou činí s vidinou vlastního zisku: často jde spíš o motivační literaturu. Proto ji doporučuji brát s rezervou.

Z magického pohledu jsou peníze určitým druhem energie. Penězům věnujeme velkou pozornost: vedly se kvůli nim války, zabíjejí se lidé, porušují osobní předsevzetí; z tohoto pohledu mohou člověka až zničit. Svojí pozorností jim dodáváme energii a v astrálním světě mají peníze velkou sílu.

Někteří lidé říkají, že peníze jsou špatné a kazí charakter: to však není pravda. Jsou prostě energií, kterou je dobré mít. Jestli máme energii peněz souvisí s tím, jaký k nim máme vztah. Je nutno si uvědomit, že peníze nejsou něčím, co jde proti duchovnímu světu, jak říká moje kamarádka, i v kostele jsou kasičky!  Peníze jsou spjaty s naší kulturou a mají obrovskou sílu.

 

 

Jak na peníze v magii

V rámci magii peněz můžeme směřovat k získání peněz, anebo k jejich udržení (pokud chceme, aby se nás držely, abychom neutratili získané peníze apod.).

Stejně jako u jiných magických záležitostí platí, že je pro úspěch je nutné vyvinout určité úsilí - podnikat, chodit do práce, mít dobrý produkt.

magické služby - magie

Dalším důležitým momentem je náš vztah k penězům. V rodinách, kde není dost peněz, se často vytváří negativní postoj - že bohatí lidé jsou zlí a špatní. Obecně křesťanská kultura má k penězům problematický vztah (i když třeba katolické kostely jsou velmi zdobné, plné zlata). Bohužel řada lidí peníze potřebuje, ale zároveň mají hluboko v sobě zakořeněnou představu, že je to špatně. Tento konflikt pak tříští účel magického rituálu a oslabuje ho. S dobrem a zlem přitom peníze nemají nic společného, měli bychom je proto brát jako neutrální sílu k dosažení našich cílů.

Když už vyvíjíme snahu a máme k penězům kladný vztah, měli bychom si uvědomit jejich principy a dynamiku: jsou zvyklé být v oběhu. Peníze chtějí být zhodnoceny, využity, chtějí kolovat: když stojí, jejich energie slábne. Proto je dobré mít jasnou představu, k čemu je chceme použít. V astrálním světě je „mít peníze“ velmi nekonkrétní myšlenka, potřebujeme jasnou vizi, proč je potřebujeme - pak je pro nás snazší si je přitáhnout. Z energetického hlediska energie je tedy dobré vytvářet si pozitivní afirmace a co nejkonkrétnější představu.

 

Různé podoby bohatství

Důležité také je, v jaké formě si je představujeme. Ve středověku se pracovalo se stříbrnými mincemi apod., dnes je ale většina transakcí v elektronické podobě. Sama podoba a povaha peněz se mění s časem a také s kulturou, ve které se nacházíme.

Ovšem hodnota není jen v penězích: může být třeba ve vzdělání, know-how, kontaktech na vlivné lidi. To vše může být daleko cennější než hotovost na účtu. Proto je potřeba si uvědomit, v jaké formě bohatství chceme, k čemu je chceme a co s ním bude, kolik by peněz mělo být. Opět jsme tedy u nutnosti mít jasnou představu o svých záměrech a cílech.

 

Konkrétní techniky magie peněz 

Magie peněz je velmi stará, stejně jako například magie lásky. Od počátku věků bylo vytvořeno nespočet magických technik, k získání bohatství... 

 

 

magické služby - magie

Ve středověku byla většina operací za účelem získání peněz hodně nebezpečná a málokdy účinná. Nebyly banky a zlato se zakopávalo: většina technik se proto soustředila na nalezení těchto pokladů. Mohlo jít o nekromantické operace, tedy vyvolávání ducha zemřelého člověka, který peníze zakopal, a snahu donutit ho je vydat.

 

Zajímavá je technika ruka slávy - useknutá ruka oběšence se namáčela do vosku, z prstů pak byly svíčky. Šlo se na místo, kde by poklad měl být zakopaný, a za správných konstelací a zaklínání se svíčky zapálily. Když začaly prskat, poklad se na místě skrýval.

Další technikou bylo uzavření paktu s démonem (jako to známe z příběhů o Faustovi). Nejde jen o středověký výmysl, dodnes je tenhle způsob živý a někteří čarodějové ho praktikují. Je to však velmi krátkozraké a rozhodně to nedoporučuji.

Nejznámější evokace démona, se kterým se však nemusel uzavírat pakt, se týká Aciela, slunečního démon zjevující se v podobě býka. Je to složitá a dlouhá evokace, a pokud se nepovede, démon nás zabije, zblázníme se atd.

V lidové magii se pro přivolání peněz používaly různé bizarní předměty, jako jsou ropuchy, sádlo z nekřtěňátek (dětí, které zemřely, než byly pokřtěny) atd. - jde o samé zvrhlé magické techniky, které jsou, doufejme, již minulostí.

Technikou nám bližší je vyvolávání živlových bytostí. Třeba gnómové, bytosti zemského živlu, mohly přinést bohatství, poklady. Také je možné provádět rituály hojnosti s pomocí planetární magie: s penězi je spojena planeta Jupiter a také Slunce (evokuje zlato).

 

 

Jak získat magicky peníze 

Obecně bychom tedy mohli shrnout, že důležitý je kladný vztah k penězům, jasná představa jestli a na co peníze potřebujeme, či zda pro nás není vhodnější bohatství v jiné podobě. Magie peněz musí jít ruku v ruce se zdravým přístupem k penězům. Rituály na přivolání peněz by měly být důkladně zváženy, a prováděny někým kdo má v dané oblasti určitou praxi.

Nevhodným zásahem může rituál na bohatství vyvolat opačný efekt, nebo vytvořit disharmonii v nějaké jiné oblasti např. zbohatneme na úkor zdraví.

 


 

Potřebujete magickou pomoc, nebo radu? Neváhejte mě kontaktovat

 

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout