Panenky v magii - očarování voltem

Očarování voltem (neboli magické působení skrz zástupný předmět či symbol) je nejčastěji spojováno s panenkami vúdú. Techniky navázané na tento způsob jsou však mnohem rozmanitější a můžeme je využít k různým účelům od léčení a snímání kletby až po destrukci namířenou proti člověku.

magické služby - magie

 

Předměty (typicky panenky) s magickým nábojem se vždy vytváří k určitému účelu: reprezentace (většinou člověka) ve vnějším světě je spojená s jeho astrálním tělem, skrz toto spojení pak probíhá magické působení. Typicky tedy vytvoříme panenku jako symbol reálné osoby (můžeme vytvořit i svůj vlastní volt), a to tak, aby jí byla co nejpodobnější. Aby voltický přenos fungoval, je vhodné přidat do figurky nějakou věc blízkou tomuto člověku: vlas, tělní tekutiny, rozdrcený předmět, se kterým je reálně spojen (např. papír, na který psal).

 

 

Jak vytvořit magickou panenku - volt

Můžeme také vytvořit voskové figurky, které jsou však pracnější: rozehřejeme včelí vosk, do něhož ideálně přidáme buď fluidický kondenzátor, který popisuje Bardon ve své knize Brána k opravdovému zasvěcení, nebo věci spojené s člověkem (vlasy, nebo nejlépe tělesnou tekutinu - krev apod.). Z vosku pak vymodelujeme figurku.

Poté se figurka takzvaně pokřtí, tedy za pomocí rituálu, který spočívá v koncentraci a nalezení spojení mezi předmětem a osobou, mezi nimi vytvoříme energetickou pásku.

Nejčastěji si jako využití lidé představují voodoo panenky, používané v kultu voodoo z Haiti. Toto spojení však není úplně přesné: voskové figurky se používaly už za dob starověkého Egypta a v Řecku, pak přešly do evropského tradičního hermetismu. Panenky tedy nejsou podstatnou součástí kultu vúdú a vlastně k němu moc nepatří: tento kult je variabilní, přejímal techniky z různých náboženství a filozofií a právě panenky se k němu dostaly prostřednictvím evropských nájezdníků.

 

 

Jak efektivně použít očarování voltem 

magické služby - magieJak je tedy možné s panenkami pracovat? Každého asi napadne, že je můžeme propíchávat špendlíky. Nemusí však jít o destruktivní účel: špendlíky mohou symbolizovat energii, která má do člověka proniknout. Kromě špendlíků je možné použít i třeba kostěné jehlice, zuby, dýky: vždy je důležité, aby předměty korespondovaly s naším cílem. Často se používají špendlíky s barevnými pírky, které podporují náš záměr: červená či růžová jsou barvy lásky, zelená odpovídá vitalitě a je vhodná pro léčení, černá působí neutralizačně pro zabrzdění, uklidnění člověka.  

Důležité je samozřejmě i vhodné načasování a naladění: tedy energie, kterou do procesu vkládáme.

 

 

K jakým účelům se volt v magii používá

Očarování voltem tedy zdaleka nepůsobí jen destruktivně. Je možné použít ho v rámci rituálu zdraví a působit hojivě: například si představujeme, jak do člověka vstupuje léčivá síla a léčí se, a zároveň panenku pícháme do hlavy. Je to jako v reálném životě: lékaři nepíchají člověka, aby mu způsobili bolest, ale aby do něj vpravili léčivou látku. (Více o magii a léčitelství si můžete přečíst zde.)

Panenky je možné použít i v rámci magie lásky: zapíchnutím špendlíku do srdce (a představou vstupující lásky) nebo do hlavy (aby na nás myslel). (Více o magii lásky najdete zde.)

magické služby - magie

Samozřejmě je možné použít panenky i ke způsobení destrukce: ublížení, přivolání nemoci. Tento záměr jde posílit třeba použitím zubů z dravých ryb, namáčením jehlice do lektvarů z mrtvých brouků, inkoustu, jedu apod. Aspekt negace pak vpich zdůrazňuje.

Figurky však můžeme použít i k požehnání a kletbě, ale i naopak k sejmutí kletby. Prokletí je možné přenést na cizí prázdnou figurku bez voltu a zakopat ji.

 

 

Panenka jako místo pro dobré i zlé duchy

Panenka může v našem světě reprezentovat i nějakou entitu, elementára vytvořeného člověkem nebo služebního ducha rodiny, pokud tuto bytost vtiskneme do figurky. Můžeme si to představit jako golema ze staré židovské mystiky. Stejně jako golem měl šém pro udělování příkazů, doporučuji napsat na papír důležité věci, které jsou, jako je jméno nebo funkci ducha, a vmodelovat ho do figurky.

V rámci vyšších magických praktik se někdy se do figurek uvězňují kletby nebo zlí duchové: například do hliněné figurky s dírkou se vtáhne veškerá negace, která je v domě, nebo třeba zlý duch a zapečetí se v ní voskem.  Jde však o poměrně složitý postup, figurka musí být zhotovená tak, aby ducha udržela, třeba se zapracovaným hedvábím, vypsanými božími jmény na figurce apod.

Vaše Svetava

 


 

Potřebujete-li magickou pomoc, neváhejte mě kontaktovat

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout