Jak poznáme vhodného vykladače

Výklad karet může být vítaná pomůcka při řešení problémů. Vykládat karty se podle mého názoru může naučit v podstatě každý: přesto je dobré uvědomit si, s čím musíme při věštění budoucnosti počítat a jaké vlastnosti by opravdu dobrý kartář měl mít.

S čím počítat, když se chceme naučit vykládat

V první řadě si však musíme vyjasnit, proč se vůbec učíme vykládat karty: chceme to umět pouze pro vlastní potřebu a pro pomoc svým známým, nebo zamýšlíme vykládat karty na profesionální úrovni? Tyto dvě úrovně se velmi liší a pro profesionální přístup je potřeba mnohem víc než jenom umět pracovat s kartami, jak si ještě ukážeme.Lidé si často myslí, že je potřeba speciální intuice a nadání, aby mohli dobře vykládat karty. Osobně si myslím, že to tak není: vykládat karty se může naučit kdokoliv. Kuchaři se hodí cit pro vaření, ale naučit se vařit dokáže většina lidí i bez speciálního nadání: podobné je to i s vykládáním karet.

Základním předpokladem je dostatek času naučit se něco nového a dostatek energie, kterou do této činnosti můžeme vložit. Důležité je však také zaujmout k výkladu správný přístup: uvědomit si, že karty nikdy nevyřeší problémy za nás. Je dobré brát je jako terapii, pomocníka při problémech a rozhodování, ale nepovažovat je za exaktní prostředek, který nám detailně popíše neměnnou budoucnost. Musíme si uvědomit omezení karet: mohou nám pomoci, ale náš problém samy nevyřeší. Podobně jako alternativní medicína může podpořit uzdravování, ale při zlomenině zajdeme do nemocnice, tak i u výkladu karet je nutné chápat, co nám tato metoda nabízí.

Budoucnost se však vždy odvíjí několika směry a pro naplnění předpovědi musíme také sami něco udělat.

Osobnost kartáře

Intuice a nadání jsou tedy sice vítané, nejsou však tím hlavním. Velmi důležitá je inteligence: nepříliš chytrý člověk sice může mít schopnost vidět budoucnost, ale nemusí ji umět správně zhodnotit. Pro výklad karet je totiž důležité kritické myšlení a zvažování všech okolností.

Problémy, se kterými lidé přicházejí, jsou často velmi komplexní. Musíme proto s klientem diskutovat a pochopit co nejlépe jeho situaci. Jen tak můžeme pochopit, co karty v jeho případě ukazují. Když karty v krátkém časovém úseku ukazují příliš dobré věci a my kriticky usoudíme, že to v této situaci není příliš reálné, budeme mluvit o zlepšení a motivovat klienta, ale nebudeme mu slibovat zázraky.

Důležitá je také orientace na řešení problémů. Lidé, kteří přicházejí za kartářem, hledají radu a pomoc. Kartář by proto měl být schopný angažovat se při hledání řešení a cílevědomě klienta směřovat. (Viz co byste měli vědět před výkladem.)ako příklad bych uvedl kartu z balíčku Ivy Hüttnerové – Bohatství, která může zjednodušeně symbolizovat bohatství, hojnost a pohodu. Ale u každého člověka bohatství značí něco jiného. U někoho se jedná o peníze, u dalšího se může jednat o vnitřní bohatství, např. že absolvuje nějaký užitečný kurz, který bude pro něj přínosem. Z tohoto důvodu kartář by měl o symbolech v kartách přemýšlet ze široka, formovat a ověřovat různé hypotézy.

Další nezbytností jsou sociální schopnosti: jednoduše umět s lidmi jednat. Jinak budeme mluvit s dělníkem a jinak s akademikem. Je nutné umět odhadnout, jak citlivě sdělit nepříliš dobré zprávy (a za jakých okolností je sdělit), nebo jak klientovi naznačit, že problém ve vztahu nemusí být jenom na straně partnera, ale i na jeho straně.

Kartář by měl mít přiměřené sebevědomí, ale neměl by předstírat, že má stoprocentní recept na budoucnost. Dívání se do budoucnosti vždy obnáší nejistotu: i samotný akt výkladu a to, jaký postoj vůči němu klient zaujme, budoucnost ovlivňuje.  Kartář navíc většinou klienta nezná natolik dokonale, aby dokázal zvážit všechny okolnosti. Měl by proto být schopný přiznat nejistotu a případně i svoji chybu. Měli bychom si uvědomit, že pokud se rozhodneme profesionálně vykládat budoucnost, bereme na sebe určitý díl zodpovědnosti za život klienta.

Jak rozlišit dobrého kartáře od špatného

Řekli jsme si, jaké vlastnosti by měl mít dobrý kartář. Jak ho tedy jednoduše poznáme od toho špatného?

Špatní kartáři (často to bývají lidé v televizi nebo cikáni) hrají na emoce, pracují se strachem,  užívají vulgární slova a vypálí na člověka jednoznačnou předpověď budoucnosti. Nesnaží se s klientem diskutovat o jeho situaci a nadiktují mu, jak bude jeho život vypadat. 

Opačný přístup však také není dobrý: neměli bychom před klientem mlžit. Ostudou není přiznat nevědomost, ale naopak zmást klienta a navodit u něj pocit, že on sám výkladu nerozumí.  Setkal jsem se s vykladači, kteří při výkladu používali spoustu cizích slov, u nichž ani nevěděli, jaký je jejich pravý význam. Cílem bylo působit odborně, učeně, aby klient měl pocit, že mluví s někým erudovaným.Navodí iluzi nevyhnutelnosti a někdy tak odradí klienta od jeho vlastní aktivity: setkal jsem se s tím, že klient - kterému bylo řečeno, že potká partnera a všechno bude skvělé - přestal kamkoliv chodit a jen čekal, až k němu štěstí přijde. Takto samozřejmě karty (ani jiná magie) nefungují a žádoucí budoucnost je potřeba podporovat našimi činy. Dobrý vodítkem je vzhled kartáře nebo kartářky, jestliže vypadá jako nějaký pohádkový čaroděj, sňatkový podvodník nebo transvestita, obvykle se jedná jen o další z triků, jak působit tajemně.

Dobrý kartář by měl správně vycítit, co je pro klienta dobré, a podle toho vést interpretaci. Pokud například klient chce vědět, zda má jeho vztah budoucnost, musíme nejprve vycítit, zda chce s tímto partnerem opravdu být. Pokud je pro klienta prioritou, aby vztah pokračoval a vyvíjel se, ale karty ukazují problémy, měl by se kartář zaměřit na hledání cest, které povedou k zachování vztahu. Karty mohou poradit, jak se problémům vyhnout, na co si dát pozor a na jaké aspekty se zaměřit. Právě tento způsob práce odlišuje dobrého od perfektního kartáře.

Jestli si nejste jistí s nějakým problémem, nechte si vyložit kartyuvidíte svůj problém zeširoka a dobrý kartář vám pomůže najít ideální způsob, jak dosáhnout spokojenosti.  

Chcete se naučit vykládat karty jako profesionál?

 


 

Datum a čas, kdy by se Vám výklad nejvíce hodil.
V nejbližší době budete kontaktováni s vhodnou nabídkou výkladu.

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout