Černá magie a její druhy

Co je to černá magie a jak ji poznáme? Podíváme se na charakteristiky možných magických útoků i na to, jak se jim můžeme bránit.

 

Mnoho lidí může namítat, že magie je jen jedna a že záleží pouze na tom, kdo ji používá. Je to sice pravda, ale zachování názvosloví o magii je dle mého názoru vhodné nejen pro lepší orientaci.

Jednoduše řečeno, černou magii obvykle charakterizuje používání magie k nějakému destruktivnímu účelu. Je důležité také si uvědomit si, že dle určitých zdrojů, černou magií je všechno, co magicky ovlivňuje vědomí druhého, aniž by o tom sám věděl. Ne vždy záleží na tom, zda je prováděna s dobrým úmyslem, se snahou pomoci tomuto člověku: nikdy si nemůžeme být úplně jistí reakcí a ovlivňovat druhého bez jeho vědomí je vždy problematické.

 

JAKÉ JSOU MAGICKÉ ÚTOKY?

zde uvádíme některé druhy magických útoků

 

Uhranutí

Jedním z magických útoků, se kterým se můžeme setkat, je uhranutí. Principem je přenesení zlé myšlenky nebo náboje skrz oko člověka: proto názvy tohoto druhu útoků v babylónštině nebo třeba hebrejštině znamenají „zlé oko“.  Náboj se otiskne do lidské psychiky, nicméně destrukci si uhranutý člověk způsobí svým chováním sám: musí být ve stavu, kdy je otevřený a je možné útokem rozbít jeho osobnost. Náboj v tomto směru pouze nastartuje lavinu.

Uhranout může snáze člověk s převahou vodního nebo ohnivého živlu, jde tedy primárně o choleriky, kteří dokážou zapůsobit na lidskou slabinu. V běžném životě se to děje třeba v zaměstnání a může mít podobu šikany od nadřízeného: špatní šéfové jsou často labilní a používají svou převahu vůči podřízeným.  

 

Prokletí

Zatímco uhranutí je vázáno na oko, kletba se realizuje skrz ústa. Na vyřknutou kletbu musí být (na rozdíl od uhranutí) napojeny silné emoce, které fungují jako nosič. Emoce pak rozlomí ochrannou slupku člověka, na něhož byla kletba vyslána, a potom působí destruktivně. Kletbu může úspěšně provést jen člověk, který je duchovně výše než ten, na koho je posílaná: ať už jde o světce, mystika nebo kněze. Požehnání je vlastně energeticky pozitivní verzí kletby a působí na stejném principu.  

 

Očarování

Černá magieDalším možným útokem je očarování v tom smyslu, jak ho má většina lidí spojený s vúdú. Pro vytvoření objektu (panenky) je nutné mít něco z těla druhého člověka (např. krev, vlasy, nehty...). V astrálu se vytvoří kopie člověka a soška potom působí právě na tuto kopii, která zpětně ovlivňuje člověka. Soška je tedy jakýmsi prostředníkem. Očarování může být opět použito i k pozitivním účelům: je možné vytvořit svoji vlastní sošku a s její pomocí se léčit.

 

 

Vampirismus nebo arrivismus

Občas se můžeme setkat i s psychickým vampírismem. Možná se vám stalo, že jste se s nějakým člověkem jednoduše necítili dobře: měli jste pocit, že vám ubírá síly. Tito lidé vysávají energii z ostatních, protože ji prostě potřebuju; nedělají to však vědomě. Bránit se můžeme jedině posilováním své vlastní ochranné vrstvy.

 

Rituální útok

Velmi složitou a energeticky náročnou formou černé magie je rituální útok. Pro rituální útok je nutné stvořit nebo použít různé bytosti a entity (např. živlové entity, ale i další), které jsou protikladné k člověku, na kterého mají zaútočit, a vyvedou ho proto z rovnováhy.

 

Posednutí

Největším nebezpečím magie je posednutí, tedy sdílení těla s jinou bytostí, která člověkem může manipulovat. Příznakem může být změna hlasu, zvýšená fyzická síl a změna osobnosti nebo divné, nepřirozené pohyby.

Někteří lidé si ovšem magii přitáhnou sami, pokud jsou senzitivní (nemají uzavřený astrální obal). K tomu může dojít zvlášť na místech se silným rituálním nábojem, v kostelech či na hřbitovech. Místa, kde umírali lidé, kde je hodně krve apod., jsou plná náboje, který tu zůstal z psychického rozpoložení lidí. Na těchto místech můžou tu být přítomny astrální bytosti, které se tímto živí.

 

Jak poznám, že na mě někdo magicky útočí?

Černá magie

Projevy útoků bývají různé: například může jít o zvláštní, většinou nepříjemné náhody. Často se projevují na tělesné úrovni: zdravotní problémy, které nereagují na léčbu nebo se vracejí, zvýšená tělesná teplota a tep (nebo naopak deprese), napětí v solar plexu nebo v hlavě, nespavost nebo naopak přílišná potřeba spánku.

Útoky může signalizovat strach a úzkost, někdy dokonce přeludy. Stává se, že se změní atmosféry v místě bydliště, někdy také začnou na člověka abnormálně útočit zvířata. Útoky také někdy značí problémy s živly: vypadávání přístrojů, praskání trupek s vodou apod.

Měli bychom však myslet na to, že ne vždy je možné nezvyklé náhody nebo svoje neúspěchy svést na magii. Jak už jsem psal jinde, viz. Vymítání. Některé neúspěchy jsou prostě jen našimi problémy, za kterými se žádný magie neskrývá. Musíme pečlivě rozlišovat mezi našimi psychickými nebo jinými potížemi a magickými útoky: strach, úzkost, deprese nebo nespavost nemusí mít s cizím působením nic společného. V případě pochybností doporučuji kontaktovat někoho, kdo má s magickými záležitostmi zkušenost.

 

Prevence a magická obrana

Důležitou prevencí je tělesná zdatnost, která působí jako stabilní základ: těžko se na vás pak útočí. Důležitá je také sebedůvěra, sebekontrola: věnovat se věcem, které nás baví, nezabývat se příliš svými problémy a potlačovat strach, který spolehlivě oslabuje naši ochranu. Dobré je také občas vystoupit ze stereotypu. Srovnat naše energie může i jídlo, doporučuje se konzumovat sladké. Pokud je to možné, je dobré pečlivě si vybírat lidi, se kterými se stýkáme a pracujeme.

Ochranu může také rozbořit přílišný hluk a konzumace drog. Jestliže víme, že jsme příliš senzitivní, můžeme se vyhýbat hřbitovům, podzemním prostorám nebo opuštěným místům.

Pokud máte pocit, že na vás někdo nebo něco magicky útočí, nedoporučuji snažit se tohoto vlivu zbavit svépomocí. Jak už jsem psala zde viz. Vymítání, může mít taková činnost mnoho nežádaných a vedlejších efektů.

 

Jestliže máte pocit, že jste v zajetí temné magie, neváhejte mě kontaktovat.

Vaše Jana

 

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout