Křesťanství a magie

Křesťanství i magie mohou být zneužity ve fanatismus, který může napáchat mnoho škod. Tyto systémy samy o sobě žádné nebezpečí neskýtají.

Od pohanství ke křesťanství

Před vznikem monoteistických náboženství lidé věřili v různé entity, démony a božstva, kterým svými modlitbami a rituály dávali svoji energii, a ony pak působily v jejich prospěch. Se vznikem judaismu a křesťanství však došlo k tomu, že se tato náboženství začala vymezovat proti starším naukám a kvůli prvnímu přikázání „V jednoho Boha věřit budeš“ začala odsuzovat magické praktiky zaměřující se na démony a podobné bytosti.

Na druhou stranu si však křesťanství zavedlo spoustu andělů a svatých s jejich kulty, které působí úplně stejně jako pohanské zvyklosti. Křesťanství a magie si proto neodporují - jsou to jenom dva systémy, kterými se na věci můžeme dívat. Každý si chce přihřát svou polívčičku na tom, co mu vyhovuje.

Křesťanství navazuje na přirozené cykly, které na této planetě byly i před ním. Převzalo pohanské zvyky a změnilo je na své vlastní svátky. Vánoce tak máme na zimní slunovrat (je jasné, že pokud se Ježíš kdy narodil, pak to nebylo 24. prosince), Velikonoce zase na původní svátky vítání jara (a zachovala se nám z nich spousta pohanských tradic).  V tomto výčtu bychom mohli pokračovat k dušičkám alias Halloweenu a dalším.

Nesnáší se, ale dělají to samé

Jak říká jedno arabské přísloví: „Když začneš uctívat polínko, začne dělat zázraky.“ V magii to tak funguje: když něčemu věnujeme energii (modlitbami a rituály, obětinami), v astrálu se okolo toho vytvoří energetický náboj. Vznikne uměle vytvořená síla, obecně nazvaná jako egregor: můžou to být démoni, andělé, planetární duchové.

S těmito silami pak můžeme pracovat a používat je v náš prospěch - ať už v rámci náboženství nebo magie. Když je lidi přestanou uctívat, egregorové jsou potlačeni a nahradí je jiná síla, ke které se obrátí pozornost lidí.

Nyní, i při současném ústupu křesťanství, je křesťanský egregor dostatečně silný, tak proč jít hlavou proti zdi a popírat jeho moc.

Pokud si však připomeneme základní principy magie, uvidíme, že se můžou vztahovat i na křesťanství: Síla imaginace (představit si svůj záměr zrealizovaný), síla a sebekontrola (směřovat energii jedním směrem, mít pevnou vůli), mít odvahu dosáhnout svého cíle a pravidlo mlčet (protože když o něčem mluvíme, rozsekáváme energii na jednotlivé úrovně a další lidi, kteří si vytvářejí svůj názor, oslabují naši vizi).

Bible obsahuje morální nauku, kterou rozhodně uznávám. Ať už Bible vznikla jakkoliv, není dobré číst ji doslovně: ovšem něco, co se dva tisíce let opakuje a v co lidé tak dlouho věří, se zákonitě musí stát pravdou. Síla církve, které svoje dogma tvrdě prosazovala oproti původním naukám, a nakonec i síla celé víry spočívá v kostelech jako v místech, kde dochází k provádění rituálů podobným těm magickým. Co jiného je proměňování vína v krev, křest nebo vymítání ďábla než jistý druh magie?  Nakonec i některé části Bible (např. Žalmy) působí jako zaklínadla.

Magie a křesťanství jsou tedy dvě oblasti, které jsou si velmi podobné, i když se zdá, že se nemůžou vystát.  Je paradoxní, že když vyšla výborná kniha Josefa Veselého Mariánská zjevení z hlediska hermetismu, většinou ji až na pár výjimek nečetli ani magici (protože je o křesťanství), ani křesťané (protože je o magii).

Křesťané provozují magii

Klíčem ke všemu je tedy použít zdravý rozum: vyzkoušet si, co z magie a co z křesťanství nám funguje a vyhovuje a nelpět zbytečně na uměle vytvořeném protikladu těchto nauk.

Nemělo by nám jít o příslušnosti k partaji: Já osobně vím, že bůh existuje - a schválně říkám, že to vím, nikoliv že v něj věřím. Bůh - stvořitel, jakýsi vyšší princip, existuje a dal člověku možnost ovlivňovat tento svět s pomocí dalších sil. Magie je cestou, jak tuto možnost využít. 

Záleží na každém, zda si zvolí cestu fanatismu a bude s pomatením smyslů hledat Boha v kostele, nebo hledat osvícení skrze magii. Vážné zájemce o tuto problematiku chci odkázat na knihy od Eliphase Leviho, což byl mimochodem velký zastánce katolické církve a zároveň magie. 

Proč se v magii pracuje s anděli? → Andělé v magii

Vaše Jana

 

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout