Planetární magie

Když se napojíme na energie korespondující se sférou, jíž se týkají naše problémy a záležitosti, můžeme ve svém životě dosahovat daleko lepších výsledků. Pojďme se proto podívat na tzv. hermetickou tradici pracující s planetárními sférami a jejich energiemi. 

 

 

Planetární sféry můžou zlepšit náš život

magické služby - magie

Většina náboženských systémů včetně křesťanství pracuje s představou, že existují vyšší úrovně, než je ta, ve které žijeme - sféry, které se v různé míře blíží božství a které disponují odlišnými druhy energií. Křesťanství by tyto sféry nazvalo jako andělské. Západní magická tradice rozlišuje sedm základních sfér, které korespondují se sedmi planetami a které obývají různé inteligence. Se sílou těchto sfér je možné pracovat a použít ji ve svůj prospěch, k řešení svých problémů.

Pokud pracujeme s planetárním modelem, mluvíme o sférách Měsíce, Slunce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru a Saturnu. Jednotlivé úrovně mají vždy své negativní i pozitivní vlastnosti a účinky.

 

 

Jaké oblasti jednotlivé úrovně ovlivňují?

Lunární sféra je spojena s ženství, rodinou, ale také s pasivitou a temnou stránkou Měsíce.

Sluneční sféra odkazuje ke štěstí a úspěchu, vůdcovství, ale i k moci nebo převaze.

Úroveň Merkura koresponduje s inteligencí a komunikací (však Merkur byl poslem bohů).

Venuše je oblastí lásky a krásy, pochopení nebo něhy. Jejími negativními stránkami jsou však například lehkovážnost, narcisismus, sexuální promiskuita.

Sféra Marsu je protipólem té lunární. Týká se mužských principů, otcovství, ochrany rodiny, ale i bojovnosti a vyvolávání konfliktů.

Jupiterova úroveň koresponduje s finančními záležitostmi: majetkem, penězi, pohodlím.  Jeho stinnou stránkou je třeba lenost.

Sféra Saturnu je tradičně vnímána jako temná oblast: planeta smrti, destruktivita a sebedestruktivity. Její světlou doménou je vše týkající se duchovního rozvoje, ale patří sem i třeba státní instituce a místa, která mají jasnou strukturu.  

 

 

Planetární model a jeho výhody - nevýhody

magické služby - magie

 
Sféry mají své temné i světlé stránky a práce s nimi je něčím, co by neměl zkoušet každý. Bezpečně s nimi můžou pracovat jedinci, kteří dosáhli určité duchovní výše, mají vyrovnanou osobnost a také ovládají dané vibrace. Neopatrné zacházení s těmito energiemi může vést k vyvolání reakce, kterou jsme nezamýšleli, ale sféra nás také může pohltit.

Lidé, kteří se sférami umějí pracovat, je používají na posilování energií korespondujících s problémem. K tomu se využívají například barvy a byliny spojené s konkrétní sférou. Třeba když se máme problém naučit cizí jazyk, je možné napojit se na sílu Merkuru a posílit komunikační schopnosti, zbystřit intelekt a zlepšit naši slovní pohotovost.

Hermetická tradice nás tedy učí pracovat se základními energiemi, které můžou ovlivnit určité oblasti našeho života. V žádném případě však nejde o donucování typu lektvarů lásky - vše probíhá v souladu s božím řádem, který nám jen propůjčuje možnost spoluutvářet náš svět s pomocí sil, které tu existují.    

 

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout