Jak provádím magické služby

 

Nejprve mě kontaktuje klient, se svými problémy. Velmi ráda lidem skrze magii pomáhám, je to přeci moje práce. Ale nejdůležitější je dozvědět se o problému, který máte za pomoci magie řešit, co nejvíce. Proto vždy před každým rituálem následuje úvodní konzultace. Někdy se stává, že po konzultaci klienta odmítnu, protože jeho problémy lze vyřešit lépe - jinak, než magickou cestou. 

 

Konzultace o problémech

 1. fáze

Konzultace probíhá nejčastěji přes email nebo telefonicky. Úvodní konzultace je určena k prozkoumání tématu nebo problému se kterým klient přichází. Je velice důležité rozkrýt všechny souvislosti a nahlédnout na případný problém z všech stran. V tomto bodě se láme chleba, když klient něco zamlčí, nebo nemluví otevřeně, může se stát, že magické působení nebude mít takovou účinnost, nebo bude zvolena špatná technika provedení.

Cena úvodní konzultace (45-60 minut) je 600 Kč. V uvedeném čase se naplno věnuji klientovi a hledáme nejvhodnější cesty a řešení, jak dosáhnout stanoveného záměru.

Úvodní konzultace šetří peníze, čas a energii! Klientii, jejichž problém není vhodné (zatím) řešit magicky si ušetří čas a peníze, kterou by zbytečně investovali do rituálu. V opačném případě, kdy situace vyžaduje magické řešení, úvodní konzultace umožňuje vytvoření efektivního rituálu na míru dle individuálních požadavků a situace.

 2. fáze

Ke konci úvodní konzultace, když uznám, že se jedná o problém, který lze za pomoci magie vyřešit a že je užití magie na místě, podívám se do karet na širší okolnosti. Vždy se podívám, jaký bude mít následek magického působení pro klienta a jaká je pravděpodobnost úspěšného zvládnutí problémů.

 3. fáze

Jestliže seznám, že magické působení je na místě a zda to klientovi pomůže, interpretuji jakým způsobem bych rituál provedla a co k němu potřebuji. Poté klientovi oznámím cenu, za kterou magické působení bych provedla. Jestliže se domluvíme na sazbě a platebních podmínkách, posouváme se k dalšímu kroku. 

 

Magické působení

Magické působení - MAGIEUžití magie je velmi individuální, někdy lze rituál provés bez jakýchkoliv podpůrných materiálů klienta. V některých případech klient mi pošle věci, které k tomu z jeho strany potřebuji. Většinou se jedná pouze o fotografie zúčastněných a jejich jména. Výjimečně, v případě náročnějších kouzel potřebuji vlas klienta, nebo nějakou jeho osobní věc.

Jakmile obdržím potřebné věci, což je většinou okamžitě, protože skoro každý má fotku v elektronické podobě, tak určím vhodnou dobu pro vykonání kouzla. 

Po provedení kouzla, kontaktuji klienta s výsledkem rituálu. 

 

Konzultace po magickém působení

Po provedených magických službách se vždy spojím s klientem, probereme společně průběh kouzla, oznámím mu, zda vše proběhlo bez problémů apd. Poté se podíváme do karet, jak se klient má chovat pro úspěšné provedení kouzla, na co si dát pozor a popřípadě hlouběji rozebereme daný problém.

 

Klientova reflexe

Po konzultaci se domluvím s klientem, že budeme spolu ještě nějaký čas v kontaktu, abychom mohli reagovat na vývoj situace. Ze začátku je důležité, aby klient začal vnímat změny, které se kolem něho začnou dít. Odborně se tomu říká synchronní jevy, které následují po provedení rituálu a které s ním souvisí.

Jedná se o velmi důležitý krok, kdy klient mapuje zlepšení, „divné věci“ v jeho okolí, nebo i popřípadě zhoršení. Asi po týdnu dle klientovy reflexe, doladím kouzlo, popřípadě ho posílím.

 

Závěrečný krok

Po dobu asi jednoho měsíce jsem s klientem jsem ve spojení, kdy se snažím o maximální využití energie, která byla do rituálu vložena, ve výjimečných případech kouzlo ještě upravujeme. Ke konci, obvykle po měsíci se domluvíme s klientem na zhodnocení, jestli bylo magické působení efektivní a zda pro něho bylo přínosem - případně, co udělat, aby události vedly k dobrému.Někdy magický rituál sundá růžové brýle zadavateli kouzla a sám zjistí, že použití magie bylo vhodné, ale ne na vhodného člověka a že s ním vlastně nechce být. 

V případě, že máte zájem o magické služby, neváhejte napsat

Vaše Jana

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout