Magie jako umění

Návodů, jak provádět magické rituály je v literatuře a na internetu spousty, proč tedy některým magie funguje a jiným ne? Naučit se praktikovat magii, tzn. provádět kouzla není možné, jestliže člověk nezačne přemýšlet jako čaroděj.

Magie není jen způsob, jak dosáhnout věcí, které potřebujeme (peníze, láska, ochrana před zlem). Magie je komplexní „umění a věda“, která vyžaduje speciální soubor znalostí, ale také osobnostního nastavení

Porozumění magickému významu

O magickém myšlení, vůli a představivosti jsem pojednávala již v jiném článku. Magická praxe spočívá také v práci se symboly. Při provádění rituálu, symboly jsou oporou pro naše duchovní schopnosti.

Při rituální praxi nejde tolik o mechanické provádění technik, jako o porozumění tomu, proč dané věci děláme. To, že máme k dispozici veškeré magické pomůcky, jako jsou svíčky, vykuřovadla, magickou hůlku apod., to z nás ještě nedělá čaroděje. Dokonce se nestaneme čarodějem nebo čarodějnicí, když odříkáváme staré magické formule a zaříkávadla…

Každá věc přítomná při rituálu má nějaký svůj význam a duchovní kvalitu. Význam by měla mít i činnost, kterou magik koná. Magická kvalita může být přirozená – dána tvarem, barvou, materiálem, vzhledem, dynamikou apod. Dále může být také vtištěna vědomím čaroděje – emocí, kterou jí přikládá, vlastním významem nebo způsobem použití.

Vědět co a proč v magii děláme

Důležitost porozumění znalosti symbolů lze vysvětlit na magickém kruhu, což je běžnou součástí magické praxe. Magický kruh má sloužit k ochraně a posílení magické moci čaroděje. Jestliže vytvoříme magický kruh a vepíšeme po vnější straně Boží jména, kterým nerozumíme, jeho magický účinek nebude příliš úspěšný. Jestliže nerozumíme významům jmen a symbolům, které do kruhu kreslíme, tak nevyužijeme jejich potenciál. To stejné platí i v případě, kdy kreslíme magický kruh, protože jsme si to někde přečetli, ale nevíme proč danou věc vlastně děláme.

Jestliže zrovna nemáme po ruce speciální tradiční magické předměty, o které bychom mohli opřít svou vůli, nevadí. Schopnost přiřknout magický význam věcem je mistrovskou dovedností čaroděje. Jedná se o schopnost, že dokážeme v rituální praxi dosahovat výsledků i se zcela běžnými pomůckami.

Není třeba mít ručně kovanou dýku s pentagramem na rukověti, ale čaroděj, který přemýšlí magicky, dokáže dosáhnout stejných výsledků i za pomoci kuchyňského nože, nebo pletací jehlice.

Podobně je to i třeba s vykuřování při rituálech. Když nemáme k dispozici kadidlo, ale potřebujeme ho k rituálu, můžeme využít bobkový list, který používáme při vaření. Další možností, která může být dostačující je si jen imaginovat pryskyřičnou vůni kadidla.

Tato magická dovednost je podobná sochaři, který dokáže z neforemného kusu mramoru vytesat sochu člověka s jasnými rysy. Podobným způsobem čaroděj dokáže vytvořit z obyčejné věci, magickou pomůcku. Nicméně této dovednosti musí předcházet znalost, jak to provést.  

Vaše Jana

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie