Přírodní magie - magia naturalis

Magia naturalis - přirozená magie tohoto světa. Využijte magickou sílu bylin, kamenů, zvířat apod.

Jedná se o dálkové vzdělávání, které probíhá nejčastěji přes telefon nebo Skype. Kurz Přírodní magie je koncipován jako komplexní kurz, ve kterém postupujeme krok za krokem od základních technik až po pokročilé rituály.

Pozor! Kurz je velmi prakticky zaměřen a po jeho absolvování získáte magické znalosti a dovednosti od profesionální čarodějnice, která magii opravdu umí.

Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Výuka bude přizpůsobena úrovni znalostí účastníka kurzu.

Během 5 lekcí společně probereme teoretické znalosti, které tvoří základ pro bezpečnou práci s magií a zároveň si osvojíte praktické postupy přírodní magie. Po každé lekci účastník kurzu dostane podněty k praktické aplikaci a vyzkoušení nabytých poznatků.

Náplň kurzu Přírodní magie:

1 lekce – Uvedení do přírodní magie

Porozumění tomu, co je magie

Možnosti práce s magií

Jak nám může magie pomoci

Světlé a stinné stránky magie

Co je hybnou silou magie

Magia naturalis vs. magie innaturalis (přirozené vs. nadpřirozené)

Vhled do stvořeného světa a odhalení magických možností

2. lekce – Rostlinný svět přírodní magie

Jak sestavit rituál

Sázení, sběr a aktivace bylin

Typologie bylin dle živlů, planet, znamení

Magická síla stromů

Duchové rostlin a spirituální podstata bylin

Základní principy výroby extraktů, elixírů a vykuřovadel

PRAXE: Vlastní výběr rostliny a aktivace její síly pro rituální účely

3. lekce – Kameny v magii

Úvod do magie kamenů, minerálů a krystaů

Podoba, tvar, barva a síla kamenů

Léčení drahými kameny - léčitelské pojetí minerálů

Uhlí, sůl, křída - univerzální pomocníci v magii

Kámen jako amulet, talisman, věštecký prostředek

Živočišné a anorganické substance v magii

PRAXE: Rituál pohlcení zla skrze uhlí

4. lekce – Zvířata průvodci a pomocníci v magii

Zvířata a jejich pojetí v magii od starověku po současnost napříč kulturami

Tradiční zvířata v magii - pověra vs. realita

Silová zvířata, zvířecí duchové a jejich moc

Zvířecí substance a jejich využití - krev, kosti, zuby, kůže aj.

Imaginativní práce se zvířecími duchy

PRAXE: Vytvoření duchovního "hlídacího psa" proti neštěstí

5. lekce – Vliv hodin, dnů a vesmírných těles na přírodní magii

Vliv hodin, dnů a vesmírných těles na přírodní magii

Pohyb vesmírných stálic - slunce a měsíce a jejich vliv na přírodní magii

Živly v magii - vzduch, oheň, voda, země 

Rekapitulace a shrnutí získaných znalostí

PRAXE: Uchopení čtyř živlů v přírodní magii pro univerzální účely

Po absolvování kurzu Přírodní magi lze pokračovat v individuálním vzdělávání dle přání a potřeb klienta. Tímto kurzem lze navázat na individuální výzku Magie pro pokročilé.


Po absolvování kurzu Přírodní magie budete mít znalosti a dovednosti, které lze již užít ve vlastní magické praxi. Absolvent kurzu dokáže sestavit vlastní rituál dle individuálního záměru a aplikovat poznatky dle principů přirozeného fungování magie naturalis. 

Absolvent kurzu se orientuje v možnostech využití rostlinné, minerální i zvířecí říše pro rituální účely a chápe zákonitosti vlivu vesmírných cyklů a stálic.

Umí zrealizovat pozitivní magickýc záměr (něco přivolat, např. lásku) i negativní rituál (něco odehnat, např. nepřátele). Porozumění principu přírodní magie a jejímu vztahu k obecné magii umožňuje snazší osvojení si dalších magických technik.

Velkou výhodou tohoto kurzu je, že je realizován on-line, nebo po telefonu a umožňuje zaměřit se také na témata dle aktuálních potřeb klienta.  

Cena kurzu je 3500 Kč za všechny výukové bloky


V případě zájmu o kurz, nebo pro více informací mě neváhejte kontaktovat

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout