Magie peněz

Je lepší být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný. 

Jedná se o dálkové vzdělávání, které probíhá nejčastěji přes telefon nebo Skype. Kurz Magie lásky je koncipován jako komplexní kurz, ve kterém postupujeme krok za krokem od základních technik až po pokročilé rituály.

Pozor! Kurz je velmi prakticky zaměřen a po jeho absolvování získáte magické znalosti a dovednosti od profesionální čarodějnice, která magii opravdu umí.

Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Výuka bude přizpůsobena úrovni znalostí účastníka kurzu.

Během 5 lekcí společně probereme teoretické znalosti, které tvoří základ pro bezpečnou práci s magií a zároveň si osvojíte praktické postupy Magie peněz a prosperity. Po každé lekci účastník kurzu dostane podněty k praktické aplikaci a vyzkoušení nabytých poznatků.

Náplň kurzu Magie peněz:

1 lekce – Úvod do magie peněz a prosperity

Porozumění tomu, co je magie

Světlé a stinné stránky magie

Co je hybnou silou magie

Bohatství a prosperita

Energie peněz a financí 

Podoba bohatství v magii - od zlata až po virtuální měnu

PRAXE: Imaginační techniky a meditace nad bohatstvím

2. lekce – Magie peněz a její analogie 

Jak sestavit rituál

Druhy rituálů prosperity - od nekromancie až po andělskou magii

Jupiter - planeta peněz

Vykuřovadla, svíce, pečetě a talismany

PRAXE: Rituál prosperity

3. lekce – Štěstí a jeho magické přivolání

Sluneční pojetí peněz

Rituály ke zvýšení úspěchu

Čtyři živly a jejich využití v magii prosperity

PRAXE: Výroba talismanu štěstí

4. lekce – Mentální magie bohatství

Myšlenky a emoce spjaté s penězi

Jak dosáhnout toho co chci

Magie tvoření elementárů

PRAXE: Vytvoření elementára k získání peněz

5. lekce – Speciální techniky v magii peněz

Lidové techniky magie bohatství

Každodenní rituály k prosperitě

Práce s duchovními bytostmi a rodinnými duchy za účelem bohatství

PRAXE: Rituál vyhnání bídy a přivolání požehnání

Po absolvování kurzu Magie peněz lze pokračovat v individuálním vzdělávání dle přání a potřeb klienta. Tímto kurzem lze navázat na individuální výuku Magie pro pokročilé.


Po absolvování kurzu Magie peněz budete mít znalosti a dovednosti, které lze již užít ve vlastní magické praxi. Absolvent kurzu dokáže sestavit vlastní rituál dle individuálního záměru.

Hlavním přínosem kurzu je získání praktických poznatků o principech magie peněz a bohatství. Kurz je koncipován k osvojení si dovedností na duchovní, mentální i materiální úrovni. Výhodou kuzu Magie peněz je získání vhledu do širokého spektra magických technik a možnost realizovat postupy dle vlastní volby.

Kurz je realizován on-line, nebo po telefonu a umožňuje zaměřit se také na témata dle aktuálních potřeb klienta.  

Cena kurzu je 3500 Kč za všechny výukové bloky


V případě zájmu o kurz, nebo pro více informací mě neváhejte kontaktovat

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout