Magie svící

Svíčka a oheň představují magický nástroj užívaný od nepaměti. Magie svící patří mezi velmi užitečné techniky, kterými lze dosáhnout svých cílů.

Jedná se o dálkové vzdělávání, které probíhá nejčastěji přes telefon nebo Skype. Kurz Magie svící je koncipován jako komplexní kurz, ve kterém postupujeme krok za krokem od základních technik až po pokročilé rituály.

Pozor! Kurz je velmi prakticky zaměřen a po jeho absolvování získáte magické znalosti a dovednosti od profesionální čarodějnice, která magii opravdu umí.

Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Výuka bude přizpůsobena úrovni znalostí účastníka kurzu.

Během 5 lekcí společně probereme teoretické znalosti, které tvoří základ pro bezpečnou práci s magií a zároveň si osvojíte praktické postupy magie svící. Po každé lekci účastník kurzu dostane podněty k praktické aplikaci a vyzkoušení nabytých poznatků.

Náplň kurzu Magie svící:

1 lekce – Úvod do magie a magie svící

Porozumění tomu, co je magie

Možnosti práce s magií

Jak nám může magie pomoci

Světlé a stinné stránky magie

Co je hybnou silou magie

Princip magie svící

Svíce a světlo, archetypální a historické souvislosti

2. lekce – Magie svící – praktické analogie

Jak sestavit rituál

Vzhled svící – barvy, tvary

Počet svící při rituálu

Analogie svíčky v rituálu – živly, planety, aj.

Rituál posvěcení svíčky

PRAXE: vytvoření vlastního rituálu

3. lekce – Pozitivní magické rituály

Základní ochranný rituál 4 archandělů

Kombinace svící a jiných magických technik – vykuřování, pečetě

Rituál přivolání – štěstí, lásky, peněz a čehokoliv jiného.

PRAXE: Rituál prosperity s modrou svící

4. lekce – Obranné a destruktivní techniky v magii svící

Očista a vyhánění zlého v magii svící

Černá magie svící a jak se proti ní bránit

Rušení kletby pomocí svíčky

Rituál odražení zlého

PRAXE: Rituál rozpuštění problémů

5. lekce – Speciální techniky v magii svící

Rituály zdraví za pomoci svíček

Výroba speciální svíčky k vlastnímu účelu

Práce s cykly (lunárními, ročními, svátky) a svícemi

Rekapitulace a shrnutí získaných znalostí

PRAXE: Týdenní rituál harmonizace a přechodu

 

Po absolvování kurzu Magie svící lze pokračovat v individuálním vzdělávání dle přání a potřeb klienta. Tímto kurzem lze navázat na individuální výzku Magie pro pokročilé.


Po absolvování kurzu Magie svící budete mít znalosti a dovednosti, které lze již užít ve vlastní magické praxi. Absolvent kurzu dokáže sestavit vlastní rituál dle individuálního záměru.

Umí zrealizovat pozitivní  záměr (něco přivolat, např. peníze) i negativní rituál (něčeho se zbavit, např. pomluv). Porozumění principu magie svící a jejímu vztahu k obecné magii umožňuje snazší osvojení si dalších magických technik.

Velkou výhodou tohoto kurzu je, že je realizován on-line, nebo po telefonu a umožňuje zaměřit se také na témata dle aktuálních potřeb klienta.  

Cena kurzu je 3500 Kč za všechny výukové bloky


V případě zájmu o kurz, nebo pro více informací mě neváhejte kontaktovat

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout