Spiritismus - historie a praxe

Spiritismus je v magii považován za nižší magickou techniku a velmi často jej jím nazývána laická praxe lidí, kteří nemají potřebné magické zkušenosti, ale snaží se kontaktovat duše zemřelých.

Historie spiritismu

Minulé století bylo stoletím spiritismu – došlo k nárůstu vyvolávání duchů, spontánně se objevovala média komunikující s dušemi, měšťané za účelem zpestření všedních dnů se scházeli ke spiritistickým seancím atd. Dnes s nástupem informačních technologií je tato praxe naopak na útlumu: vyvolávání duchů už není tak akční zábavou, jako tomu bývalo v minulosti. Ale tento fenomén stále nevymizel. 

Alternativním vysvětlením rozmachu spiritismu mohly být i světové války: lidé se snažili navázat kontakt se zemřelými, aby se lépe vyrovnávali se svojí ztrátou.

Co se může stát při spiritismu a vyvolávání duchů

Problematika zemřelých je složitá a neexistují jednotné postupy, jak se do vyvolávání duchů pouštět. Často dochází ke kolektivnímu vyvolávání: tradiční představou je vyvolávání v kroužku lidí držících se za ruce při svitu zapálených svíček.

U těchto laických postupů je velkým otazníkem, co je vlastně výsledkem snažení – leckdy to bývá pobavení, nebo zvědavost. Lehkovážná motivace často vede k negativním výsledkům pro účastníky seance. 

K vyvolání ducha nedojde

Při laické spiritistické seanci se v nejlepším případě nic nestane: nedojde k vyvolání žádné entity a lidé nezískají odezvu.

Je stvořena nová bytost

Je také možné, že nedojde k vyvolání entity, ale energií vloženou do duchovního snažení je stvořena „umělá“ nová duchovní bytost.

Díky dodané energii poté pohybuje nábytkem a projevuje se tak, jak vyvolávající lidé očekávají, že se duch má projevovat. Po skončení spiritistické seance uvedená bytost ještě může dávat najevo svou přítomnost.

V tom nejlepším případě se bytost spontánně rozpustí tak, jak vznikla.

Vyvolání astrálních larev a parazitů

Daleko nebezpečnějším a rizikovým případem je, když lidé neopatrnou rituální prací vyvolají astrální larvu či jinou nízkou (i démonickou) bytost, která je zrovna v okolí, nebo je napojena na jednoho z účastníků seance. Tato entita se může také vydávat za bytost, která měla být vyvolána a tím klamat účastníky vyvolávání. Jestliže bytost není vhodně odvolána, případně se přichytí na někoho z přítomných, může se živit jeho energií a parazitovat na jeho životě.

Jestliže k tomu došlo je velmi na místě provést odbornou duchovní očistu a připoutané bytosti od sebe odtrhnout.

Je vyvolána skupinová představa - kolektivní duch

Při spiritistické seanci také dojde k vyvolání egregora (kolektivního energetického útvaru) spojeného s volanou bytostí. Například osobnosti, jako je Karel IV, jsou v lidském ne-vědomí tak silně zakotvené a představa o nich je natolik pevná, že tím je posilován jeho egregor, který tyto obecné představy představuje.

Důležité je, že tato kolektivní energetická bytost může existovat a přijít, aniž by nutně musela korespondovat se skutečnými charakteristikami onoho člověka

Astrální otisk zemřelého

Samotné kontaktování vybraného zemřelého člověka a jeho přivolání (jeho duše) pomocí spiritistických technik je téměř nemožné.

Z magického pohledu lze vhodnou magickou praxí vyvolat astrální otisk, který daná bytost v našem světě zanechala. Může také dojít i k vyvolání úštěpku, segmentu projevu astrálního otisku vyvolávané bytosti. Při úspěšném vyvolání s ní může být navázán určitý kontakt a získávány informace které znal zemřelý člověk.

Jak je uvedeno výše, lze vyvolat lidskou zkušenost zapsanou v astrálním světě, ale pravděpodobně se nejedná o duchovní podstatu zemřelého! Je vyvoláván pouze „odraz v zrcadle, nebo duchovní otisk“.

Můžeme si to představovat jako přivolání záznamu, ale ne samotného člověka. Duše po smrti je v jiné podobě, než za života!

Chcete vědět více o vyvolání duchů  NEBEZPEČÍ SPIRITISMU


Pokud máte nějaké dotazy, nebo případné obavy z duchovní hrozby, neváhejte mě nezávazně kontaktovat.

Vaše Jana

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout