Magická očista čtyřmi živly

Magická očista skrze čtyři živly, patří v magii mezi základní ochranné a obranné techniky, účinkující na běžné duchovní nepříjemnost – uhranutí, nepřejícnost, závist, pomluvy, nepřiměřený strach, prokletí, astrální larvy apod.

Jedná se o první pomoc v případě, kdy se cítíme nepříjemně a chceme se zbavit zátěže.

 

Příprava magické očisty

Magická očista

Čtyři živly v rituálu jsou reprezentovány čtyřmi věcmi: svíčka je symbolem ohně, sklenice s vodou zastupuje vodní živel, vykuřovadlo nebo alespoň vonná tyčinka je symbolem vzduchu a sůl (nejlépe bez jodu, fluoru) je analogická k zemskému živlu.

Takto reprezentované čtyři živly postavíme před sebe na stůl, popř. na oltář a vnitřně se spojíme s Božstvím, které vyznáváme.

Zapálíme svíčku, vztáhneme ruce nad plamen a proneseme světící zaklínadlo, které může znít: „Skrze sílu nejvyššího Boha, nechť je tento oheň posvěcen!“. Stejně tak posvětíme vodu, kouř a pak sůl.

 

 

Magická očista

Po posvěcení plamene, vody, kouře a soli již lze přikročit k samotné magické očistě.

Očista by měla jít ve sledu tak, jak jsme živly světili, tzn. oheň, voda, vzduch a země. 

Magická očista

 

Magické očištění provedeme tak, že rukou přejedeme nad plamenem svíčky (tak abychom se nepopálili, ale abychom cítili teplo) a představujeme si, jak sami hoříme posvěceným ohněm, který spaluje v nás vše nečisté. 

Můžeme si představovat negativní energii, zlozvyky, pomluvy, osobní těžkosti apod., které jsou spalovány posvěceným ohněm. Očistu ohněm ukončíme, až máme pocit, že shořelo vše, co jsme chtěli.

Magickou očistu vodou provedeme podobně. Do posvěcené vody si namočíme ruce a představujeme si, jak se negativní věci z nás smývají. Jakmile máme pocit, že voda z nás smyla vše nečisté, můžeme přikročit k živlu vzduchu. Očistu vzduchu provádíme podobně, akorát své ruce očišťujeme v magicky posvěceném kouři, který od nás odhání vše nečisté. Očistu země provádíme tak, že do misky se solí vložíme ruce a v ní si je „omýváme“.

 

 

Ukončení očistného rituálu

Po skončení očisty bychom se měli cítit duchovně čistí a plní sil. Poděkujeme Boží prozřetelnosti za provedenou očistu našeho těla i duše. Uhasíme svíčku (nejlépe zhasínadlem), uhasíme vonnou tyčinku případně necháme dohořet kuřidlo, vodu a sůl dále nepoužíváme a zbavíme se jich.

 

 

Varování před černou magií

Tento typ očisty je určen pro běžné typy duchovních nepříjemností, které jsme získaly např. od nepřejících kolegů, sousedů, ale také, které jsme si vytvořili vlastním negativním myšlením. 

V případě silných kleteb a magických útoků provedené profesionálními čaroději (viz černá magie a její druhy) nebo při účasti temných bytostí se obraťte na odborníka, který se dokáže vypořádat s černou magií a profesionálně Vám pomoci.

Očista čtyřmi živly dokáže zmírnit negativní příznaky, ale zbavení se zákeřné kletby by mělo být přenecháno magickým profesionálům. V případě podezření na černou magii mě můžete kontaktovat. 

Vaše Svetava

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout